Restauratie karakteristieke gevel

Het terugbrengen van deze gevel in de oorspronkelijke stijl was de wens van de bewoners en de gemeente Groningen. 
De topgevel werd ontsiert door een zwaar gehavende en niet originele deklijst.

Wij brachten een nieuwe cementen deklijst volgens het originele model uit 1878 aan. De gevel werd gereinigd en het metselwerk hersteld. Het verweerde en beschadigde voegwerk werd vervangen door het oorspronkelijke type; een met schelpkalk gemaakte gesneden voeg.

De werkzaamheden werden uitgevoerd met inachtneming van het R.O.E.G. 2016 (Richtlijnen voor het Onroerend Erfgoed Groningen 2016).